Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Liikluses ei tohi kasutada sõidukit, millel ei ole liikluskindlustust. Kindlustusfirma (kindlustusandja) hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju kannatanule. Seega annab liikluskindlustus teile teadmise, et liiklusõnnetuse põhjustaja ei pea kahju ise hüvitama ja liiklusõnnetuses kannatanule tekitatud kahju hüvitatakse.

Kindlustusandjal on kannatanule liikluskahju hüvitamise kohustus liikluskindlustuse lepingus ja liikluskindlustuse seaduses määratud ulatuses. Lisaks liikluskindlustusele on teil võimalik sõlmida sõidukikindlustuse leping (nn kaskokindlustus), millega kindlustatakse teie sõiduk näiteks varguse, vandalismi, liiklusõnnetuse, loodusõnnetuse vastu.